Χρώμα : κίτρινο
Χωρητικότητα [λίτρα] : 1
Βάρος [kg] : 0,9
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις :