Χρώμα : κόκκινο
Χωρητικότητα [λίτρα] : 1
Προδιαγραφή : G 12
Προδιαγραφή : VW TL 774 D
Βάρος [kg] : 1,795
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις :
Μίξη 1+1 με νερό : -38'C