Αρωματικό Αυτοκινήτου : New Car
Χαρακτητιστικό : Μακροχρόνια μυρωδιά
Χαρακτηριστικό 2 : Eυκολία χρήσης
Χαρακτηριστικό 3 : Για χρήση στο τασάκι του αυτοκινήτου