Πλευρά τοποθέτησης : Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές